Záznam z minikonference Digitální gramotnost

22. březen 2021
Informatika
Autor/ka článku: Gramotnosti.pro život
Záznam z minikonference Digitální gramotnost

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 8. února 2021 minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Akce proběhla online v prostředí ZOOM, minikonference se zúčastnilo cca 150 osob.

Program minikonference byl zaměřen na aktualizaci RVP ZV v oblasti informatiky a digitální gramotnosti a měl za cíl prezentovat aktivity s potenciálem rozvoje digitální gramotnosti napříč obory a rozvinout diskusi nejen o prezentovaných aktivitách, ale i o možnostech, příležitostech či úskalích inovací výuky s využitím digitálních technologií.

Chci si poslechnout záznam z minikonference.