Závěrečná konference Sociálně pedagogické poradny

19. září 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s.
Závěrečná konference Sociálně pedagogické poradny

Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. srdečně zve na konferenci ,,Mosty spolupráce“ dne 19. října 2023 ve Zlíně.

Program konference  bude zaměřen na zhodnocení realizace činnosti Sociálně pedagogické poradny, sdílení praxe a zkušeností z terénu, zkušeností zapojených škol a také sdílení poznatků odborníků ze sociální a pedagogické oblasti.

Závazné přihlášení je možné přes Google Forms nebo v odkaze textu pozvánky v příloze.

Na konferenci bude mimo jiné představena Metodika_Sociálně pedagogické poradny, kteřá vyšla v tištěné podobě  i v online verzi. V metodice jsou sdíleny zkušenosti z praxe a návody, jak s žáky a zákonnými zástupci spolupracovat. Také na co si dát ve spolupráci pozor a o jaké specializované činnosti lze školu obohatit. Více informací v článku.

Akce se koná v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.