Zavedení internetu do výuky španělského jazyka

8. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Hana Martinková
Zavedení internetu do výuky španělského jazyka

Dne 14. prosince 2018 se v prostorách Střední průmyslové školy ve Zlíně uskutečnilo druhé setkání pedagogů základních a středních škol působících na území Zlínského kraje, kteří vyučují předmět španělský jazyk.

Za účasti zástupců základních škol, gymnázií a středních odborných škol různého zaměření zahájila společné jednání Mgr. Hana Martinková, vedoucí pedagogického kabinetu španělský jazyk, která seznámila přítomné s programem druhého setkání, zaměřeným zejména na internet a internetové aplikace využitelné ve výuce španělského jazyka.

Hlavní slovo na druhém setkání měla Mgr. Monika Kuchnová, vyučující španělštiny z bilingvního gymnázia Hladnov v Ostravě.

V první části setkání se paní Kuchnová věnovala zejména využití internetu ve výuce španělského jazyka. Představila účastníkům webové stránky, které je možné využívat během výuky a způsoby, jakými je možné tyto materiály ve výuce použít. Prezentovala výukové materiály, které jsou vhodné pro rozvoj komunikativních kompetencí s využitím videí, obrazových materiálů i zvukových stop. V další části se věnovala možnosti, jak využívat již vytvořená online cvičení s možností autokorekce. V neposlední řadě se věnovala problematice zavádění internetu do výuky, jeho pozitivům i problémům, kterým je třeba se vyhnout.

Po krátké přestávce spojené s malým občerstvením pokračovala lektorka v představení aplikací, které je možné využít s pomocí školních tabletů nebo pomocí vlastních zařízení (BYOD). Věnovala se několika aplikacím, které představila jak z pohledu žáka, tak z pohledu učitele od založení účtu, přes samotné vytváření testů až po sdílení, zadávání a hodnocení. Dále se věnovala volně dostupným internetovým nástrojům sloužícím k vyplňování anket, evaluaci a zjišťování zpětné vazby. Tyto aplikace a nástroje umožní učitelům zefektivnit a zatraktivnit výuku a motivovat žáky k rozvíjení jazykových dovedností. V průběhu obou částí lektorka odpovídala na dotazy učitelů tak, aby jim zavedení internetu do výuky zjednodušila.

Na konci setkání následovala diskuze, ve které účastníci vyjádřili své názory zejména na problematiku zavedení internetu a internetových aplikací do výuky, jež se týkala především absence školních přenosných zařízení, problémům s wifi připojením a nemožností využívat BYOD ve škole. Účastníci také vyjádřili svůj názor na zvýšení motivace žáků v souvislosti s využíváním internetu ve výuce. Účastníky tato problematika zajímala a věřím, že na příštím setkání v březnu bude podobná pozitivní atmosféra.

Hana Martinková, vedoucí pedagogického kabinetu španělský jazyk

OPVVV logo.png