Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

2. červenec 2019
Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Autor/ka článku: Soňa Marčíková, Jana Kapalková
Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu

Ve spolupráci s NÚV a pracovními skupinami krajských koordinátorů byl zpracován MŠMT metodický pokyn „Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu“.

Materiál je zveřejněn na webových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny