Úpravy závazných ukazatelů v září 2020

5. říjen 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Úpravy závazných ukazatelů v září 2020

V měsíci září byly realizovány 2 úpravy závazných ukazatelů, a to k 18. 9. 2020 a ke 30. 9. 2020.

Úprava závazných ukazatelů na přímé vzdělávací výdaje k 18. 9. 2020 zahrnovala především prostředky na vykázaná podpůrná opatření v měsíci srpnu.

Hlavním předmětem úpravy závazných ukazatelů ke 30. 9. 2020 bylo zohlednění významných změn v organizaci škol v souvislosti se zahájením nového školního roku v souladu se Směrnicí MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností , č.j.: MSMT-14281/2018 v platném znění.

Součástí úpravy ke 30. 9. jsou i prostředky na zohlednění podzimních maturitních zkoušek a  prostředky na technické vybavení základních škol (20 tis. Kč/učitele) – viz 3. a 4. přílohu. Tyto prostředky nemají samostatný účelový znak ani samostatný řádek v závazných ukazatelích, ale jsou součástí celkově přidělených prostředků. Nebudou se tedy samostatně vyúčtovávat jako v předchozích letech, ale budou součástí celkového vyúčtování dotací na přímé vzdělávací výdaje. Podmínky použití prostředků na technické vybavení základních škol jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT číslo LXXVI, sešit 6 ze září 2020, č.j. MSMT-34107/2020 “Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020”. Věstník je uveden jako poslední příloha tohoto článku.

Významné změny, které nám nahlásí VOŠ, ZUŠ a školy, jejichž součástí je ubytování žáků, do 15. října, budou realizovány úpravou v měsíci říjnu.

Podrobné informace k úpravám rozpočtů naleznete v přílohách.