Září a konzultace se specialisty Centra kariérového poradenství

14. září 2022
Kabinety
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Září a konzultace se specialisty Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství připravilo pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje na měsíc září 2022 konzultační dny.

Řešíte ve škole téma kariérového poradenství, prevence předčasných odchodů, jste kariérový/výchovný poradce/pedagog? Připojte se k naší skupinové konzultaci.

Datum Čas Téma Konzultace
14. 09. 2022 16 – 17 hodin Používání nástroje Quo Vadis? Konzultace zaměřená na využití nástroje Quo Vadis?, určeno pro SŠ
20. 09. 2022 16 – 17 hodin Používání nástroje Quo Vadis? Konzultace zaměřená na využití nástroje Quo Vadis?, určeno pro SŠ
21. 09. 2022 17 – 18 hodin Plánování kariérového poradenství Konzultace zaměřená na práci kariérového poradce ve škole, Jak nastavit roční plán školního kariérového poradce, jaký má mít obsah aj.
27. 09. 2022 17 – 18 hodin Případová konference jako nástroj řešení situace žáka ohroženého předčasným odchodem ze školy Konzultace k aktuální situaci, kdy hrozí předčasné ukončení vzdělávání u konkrétního žáka, je možné využít tento nástroj řešení situace. Při konzultaci se zaměříme na vhodnost využití, metodickou podporu, realizaci, facilitaci. 
29. 09. 2022 16 – 17 hodin Práce s cíli Konzultace zaměřená na práci s cíli. Dobře specifikovaný cíl, říká, kam jdeme. Cíle jsou také prostředkem, který nás vede k tomu, co chceme dosáhnout. Během konzultace se podíváme na osvědčené techniky, jak si stanovovat cíle pro sebe nebo při práci s žáky.

Pro přihlášení nás kontaktujete: ckp@kr-zlinsky.cz.

Účast na konzultacích je bezplatná, financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.