Zapojte se do Evropského týdne sportu a Odznaku všestrannosti

24. srpen 2020
Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Autor/ka článku: Český olympijský výbor
Zapojte se do Evropského týdne sportu a Odznaku všestrannosti

Na podzim proběhne již šestý ročník Evropského týdne sportu. Cílem tohoto celoevropského projektu je ukazovat veřejnosti, jak důležitý a přínosný je pravidelný pohyb. Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září 2020 uspořádá sportovní akci pro širokou veřejnost. Dále se můžete zaregistrovat k plnění Odznaku všestrannosti. Odznak všestrannosti motivuje k všestrannosti a ke zlepšování kondice. A to nejen aktivní sportovce, ale i ty, kteří s pravidelným pohybem chtějí začít.

Podle statistik se od roku 2014 neustále snižuje pohybová aktivita napříč celou Evropskou unií. Téměř tři čtvrtiny Čechů nesportují nikdy nebo jen zřídka kvůli nedostatku času a motivace. Aktivní pohyb přitom není důležitý pouze pro udržování organismu v dobré kondici, ale zároveň snižuje riziko vzniku závažných onemocnění a má blahodárný vliv na psychický stav – vylepšuje koncentraci a sebekontrolu, snižuje stres a zvyšuje sebevědomí. Zároveň bylo prokázáno, že pravidelný pohyb u dětí má pozitivní vliv na učení.

Evropský týden sportu má za cíl tento negativní trend napříč všemi evropskými národy změnit. Zapojit se do něj jako organizátor může každý, kdo pořádá sportovní akci pro veřejnost v týdnu od 23. do 30. září.  Program je strukturován do řady bloků na základě hlavních témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a fitness centra. V rámci těchto bloků bude na různých úrovních (evropské, celostátní, regionální, místní úrovni) pořádána široká škála iniciativ a činností.Veškeré potřebné informace naleznete na webu Evropského týdne sportu. Dlouhodobým cílem Evropského týdne sportu, který organizuje Evropská komise a v Česku ho koordinuje Český olympijský výbor, je vyzvat širokou veřejnost k pohybu po celý rok. Pro to, aby si jedinec mohl užívat blahodárných vlivů sportu, stačí, aby se věnoval pohybové aktivitě alespoň 30 minut pětkrát do týdne. Stačí i čas od času jít do práce pěšky, každý pohyb se počítá.

Zapojit se může každý, kdo v období od 23. do 30. září 2020 pořádá sportovní akci pro širokou veřejnost. Akce konané v rámci Evropského týdne sportu zdarma uveřejníme na webu sportvokoli.cz, který denně sledují tisíce lidí.

Motivujte žákyně a žáky ke zlepšování sportovní zdatnosti

Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Chceme společně s učiteli dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to především u těch méně nadaných.

Disciplíny Odznaku všestrannosti by učitel s dětmi měl během školního roku absolvovat několikrát, aby mohly děti sledovat zlepšování výkonů. A průběžně by měl také zaznamenávat do adminu všechny výkony. Důležité také je, aby do hodin zařazoval cvičení, která budou u dětí rozvíjet především ty vlastnosti, které jsou u nich problémové.

Využíváme přirozené soutěživosti dětí, porovnáváním mezi sebou a možností zisku odznaků různých úrovní (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový) dle dosažených výsledků, je motivujeme k rozvoji všestrannosti.

Všechny děti, které splní všechny disciplíny odznaku, tedy i ty, které nedosáhnou svými výkony na některý z odznaků, obdrží na konci školního roku diplom Odznaku všestrannosti. Všechny informace jsou uvedeny na stránkách projektu Sazka Olympijský víceboj v sekci Odznak všestrannosti.

Do plnění Odznaku všestrannosti se mohou zapojit všichni organizátoři sportovních akcí se svými účastníky. Odznak všestrannosti motivuje k všestrannosti a ke zlepšování kondice. A to nejen aktivní sportovce, ale i ty, kteří s pravidelným pohybem chtějí začít. Někdo se bude chtít porovnat s výkony aktivních nebo bývalých sportovců. Jiného bude zajímat, jak je na tom s fyzičkou a na co by se měl při cvičení zaměřit. Další si vybere část disciplín a díky nim bude sledovat, jaké dělá pokroky.

Odznak nabízí celkem dvanáct disciplín a je na vás, kolik jich zvládnete. Každá disciplína má jiná specifika a prověří jinou část těla.

Projekt nabízí unikátní možnost porovnání výkonů nejen na základě dosaženého času nebo počtu opakování, ale dokáže zohlednit i věk účastníků. Můžete tak vyzvat své rodiče, prarodiče, dceru, bratra, sestru, kolegy z práce nebo spolužáky. Věk nehraje roli. Systém díky bodovacím tabulkám odznaku ohodnotí výkony vzhledem k věku. Můžete si založit společnou skupinu, kde výsledky vašich parťáků uvidíte přehledně a na jednom místě. Nebo sportujte sami pro sebe a porovnávejte si své výkony s profesionálními sportovci.