Zapojení žáků do předškolní výchovy souvisí s jejich pozdějšími vzdělávacími výsledky

21. červenec 2014
Mateřské školy
Autor/ka článku: Jana Galová
Zapojení žáků do předškolní výchovy souvisí s jejich pozdějšími vzdělávacími výsledky

Výsledky šetření PISA 2012 prokázaly, že děti, které se neúčastnily předškolní výchovy, mají v průměru o 51 bodů horší výsledky v testech v 15 letech. Zjištění platí i po vyloučení různých faktorů, jako např. sociálně ekonomické zázemí žáka.

Zpravodaj PISA in Focus č. 40 se zabývá zapojením žáků do předškolní výchovy v souvislosti s jejich pozdějšími vzdělávacími výsledky. Na základě výsledků šetření PISA 2012 uvádí, že děti, které se neúčastnily předškolní výchovy, mají v průměru o 51 bodů horší výsledky v testech v 15 letech, což odpovídá přibližně roku studia.

Toto zjištění platí i po vyloučení různých faktorů, jako např. sociálně ekonomické zázemí žáka. Zatímco celková míra účasti dětí v předškolním vzdělávání se zvyšuje, PISA zjistila nerovnováhu v zapojení dětí podle jejich rodinné situace: předškolní výchovy se účastní větší procento dětí z lépe situovaných rodin než z rodin s nízkým sociálně ekonomickým statusem.

Tento rozdíl lze pozorovat ve všech sledovaných zemích, největší je v Polsku (48 procentních bodů), na Slovensku, v Portugalsku a v Uruguayi (mezi 25 a 30 body). Tento rozdíl se v některých sledovaných zemích v období let 2003 až 2012 dokonce zvětšil, např. na Slovensku, ve Finsku, Řecku, Lotyšsku, Polsku, Lucembursku a Rusku, v některých se zmenšil jako v Německu, Portugalsku, Makau, Koreji a Uruguaji. Tato zjištění ukazují, že předškolní výchova a vzdělávání se často nedostává právě těm dětem, které by z ní mohly mít největší prospěch. Více informací najdete v článku The socio-economic divide in pre-primary education.

Zdroj: Scio