Zapojení školy do procesu uznávání mezinárodních certifikačních zkoušek ICT

30. říjen 2022
Management
Autor/ka článku: Jozef Ďurica, Milan Droppa
Zapojení školy do procesu uznávání mezinárodních certifikačních zkoušek ICT

V profilové části maturitní zkoušky je možné v souladu s rámcovým a školským vzdělávacím programem daného odboru vzdělávání nahradit část jedné zkoušky vybranými mezinárodními certifikáty z oblasti digitálních kompetencí.

Pro gymnázia (RVP G) část jedné zkoušky z oblasti:

  • Informatika
  • Informační a komunikační technologie

Pro ostatní školy (RVP SOŠ) z oblasti:

  • Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Na základě srovnání školních vzdělávacích programů konkrétního oboru a sylabů odpovídajících mezinárodních certifikačních zkoušek rozhodne vedení školy o míře uznání v rámci praktické maturitní zkoušky. Jde o právo a možnost, nikoli o povinnost vedení škol.

O konceptu ECDL / ICDL

Původem evropský projekt ECDL (European Computer Driving Licence) představuje dnes již celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti. Nově je koncept mezinárodně označován jako ECDL / ICDL (European / International Certification of Digital Literacy and Digital Skills).

Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Více informací o postupu při uznávání náhradní maturitní zkoušky, jednotlivých modulech pro vystavení certifikátu či vzdělávání učitelů podle standardů EDCL/ICDL najdete v přiložených prezentacích.