Zálohy na přímé vzdělávací výdaje na leden, únor 2020

31. leden 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Zálohy na přímé vzdělávací výdaje na leden, únor 2020

Zálohy na přímé vzdělávací výdaje na leden, únor pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem či obcí budou poukázány v jedné splátce se splatností 3. února 2020.

Záloha byla vypočtena ze závazných ukazatelů k 31. 12. 2019 ve výši 2/12 krát 1,14.

Právnické osoby jsou povinny k použití dotace v souladu s § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.

Právnické osoby jsou oprávněny k použití dotace na náklady roku 2020 vzniklé od 1. 1. 2020, které souvisejí s plněním účelu dotace, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2021.