Zálohy na březen, duben 2020

17. březen 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Zálohy na březen, duben 2020

Se splatností 16. 3. 2020 byly poukázány zálohy na přímé vzdělávací výdaje na měsíce březen, duben.

Právnické osoby jsou povinny k použití dotace v souladu s § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.

Právnické osoby jsou oprávněny k použití dotace na náklady roku 2020 vzniklé od 1. 1. 2020, které souvisejí s plněním účelu dotace, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2021.