Žákovské kampaně „Myslete na svět!“

1. listopad 2019
Environmentální výchova
Autor článku: Johana Krajčírová
Žákovské kampaně „Myslete na svět!“

Projekt  podporuje aktivní žákyně a žáky, kteří mají zájem o globální témata a chtějí  o nich informovat své okolí. Projekt však nemíří pouze na ně, jeho dalším cílem je podporovat vyučující 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů s důrazem na Cíle udržitelného rozvoje.

Olomoucká vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. umožnila v rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects školám z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje realizovat žákovské kampaně, díky kterým akční skupiny žáků podpořili naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Spolu s podporou pedagoga a koordinátora z ARPOku žáci ve věku 12 – 19 let realizovali doposud 20 žákovských kampaní, které reagovali na Cíle udržitelného rozvoje.

Úkolem žáků bylo vybrat si v týmu spolužáků některá z témat začleněná do agendy Cílů udržitelného rozvoje a nastavit si čeho chtějí jejich kampaní dosáhnout a kdo je jejich cílovou skupinou. V rámci příprav kampaní si žáci vyzkoušeli vypracovat harmonogram, sestavit rozpočet a také zajistit propagaci projektu např. přes školní Facebook, webové stránky či místní média. Žákovské kampaně měly vždy mimoškolní přesah a oslovily nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.

Žáci vytvářeli informační plakáty, natočili ekosnímek, uspořádali workshop nebo realizaci výukového programu pro mladší spolužáky a také o osvětovou akci v místě školy.

Stejně tak různorodá byla témata, která zapojené žáky zaujala. Věnovali se udržitelné spotřebě a výrobě, znečišťování vodních toků, třídění odpadu a recyklaci, plýtvání potravinami, problematice plastových obalů, nedostatku vody, kvalitě životního prostředí a upcyklaci nepotřebných materiálů. Například na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín se žáci věnovali sociálním nerovnostem, ochraně zvířat a otázce nedostatku potravin v některých částech světa.

Našim cílem bylo podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Cílem kampaní bylo oslovit nejen spolužáky, ale vystoupit i mimo školní prostředí a pokusit se zapojit třeba i místní komunitu. A co sami žáci zmiňují jako výhodu zapojení se do kampaně? Především spolupráci se spolužáky a možnost naučit se nové dovednosti a přemýšlet o informacích, se kterými pracují.

Bližší informace k projektu Global Issues – Global Subjects naleznete na stránkách arpok.cz