Zákoník práce – novela 2023

20. září 2023
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Zákoník práce – novela 2023

Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. října 2023), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 11, 17, 34 a 48, které nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního roku následujícího po dni jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 20, 22 a 47 a čl. XII bodů 8, 10 a 22, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2029.

Nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.

Soubory ke stažení