Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání a ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

30. březen 2020
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Jana Cenková
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání a ukončování vzdělávání ve školním roce 2019/2020

S účinností od 27. března 2020 byl přijat zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Tento zákon upravuje zvláštní postup pro konání přijímacího řízení, maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 a na něj navazující náhradní nebo opravné zkoušky a otázky související s termínem ukončování základního, vyššího odborného vzdělání a vzděláváním v konzervatoři.

Důvodem předložení zákona je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti s přijímáním krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy a následným vyhlášením nouzového stavu. Účinnost zákona tedy bude časově omezena.

Zákon naleznete ve Sbírce předpisů České republiky.

V souborech ke stažení naleznete metodiku včetně úvodního dopisu ministra a přehledných schémat ke každému typu zkoušky.