Zákon Lex Ukrajina školství

21. březen 2022
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Zákon Lex Ukrajina školství

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 21. března 2022. Tento zákon pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023, s výjimkou ustanovení § 6 (Výjimka z požadavku znalosti českého jazyka), které pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2022.

Novelu nařízení vlády naleznete ve Sbírce předpisů České republiky