Základní škola Střílky seznamuje veřejnost s vysvědčením JINAK

24. leden 2024
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: ZŠ Střílky
Základní škola Střílky seznamuje veřejnost s vysvědčením JINAK

Říká se, že každý si v životě zažije pět minut v lichotivém světle ramp, v epicentru obdivné pozornosti, v kůži slavných celebrit. I naší škole se dostalo příležitosti ukázat se před objektivem kamery, v našem případě zpravodajství ČT1.

Ve čtvrtek 18. 1. 2024 dopoledne přijela dvojice novinářů k nám do výuky, aby natočila materiál pro zpravodajský pořad Události v regionech Jihomoravského kraje, který ještě týž večer také odvysílala. Naše škola se na ČT1 objevila znovu ještě o dva dny později, 20. 1. 2024 v pořadu Studio 24, kde rozhovoru s ředitelkou Mgr. Martinou Raiserovou bylo věnováno dokonce 17 minut.

Tématem obou relací byla nová podoba vysvědčení, kterou předkládá projekt Masarykovy univerzity v Brně Vysvědčení JINAK, pod vedením doc. Mgr. Jany Kratochvílové, Ph.D. ZŠ Střílky se na projektu jako pilotní škola podílela od úplného počátku. Natáčení na naší škole souviselo s tiskovou konferencí, která proběhla ve čtvrtek 18. 1. 2024 na půdě MUNI v Brně a jejímž účelem bylo seznámit širokou veřejnost s tímto projektem.

Reportáž o Vysvědčení JINAK naleznete v odkazu na webu České televize (čas 13:55). Relaci pro Studio 24 rovněž najdete v odkazu na webu České televize (čas 37:40).

Vystoupení v médiích je však až příslovečnou špičkou ledovce. Předcházela mu více jak tříletá práce celého pedagogického týmu nejen naší školy, ale i dalších tří pilotních základních škol, a to škola v Řeznovicích, Droždíně a Angel v Praze. Následující přehled ilustruje zásadní dílčí kroky.

Zavádění formativního učení v ZŠ Střílky – chronologický přehled

Školní rok 2019/2020 Žáci prvního stupně dostávají k vysvědčení také písemné ohlédnutí za uplynulým pololetím od třídního učitele. Text má podobu dopisu formátu A4.
Školní rok 2020/2021 Slovní hodnocení je barevné, získává vzhled myšlenkové mapy ve formátu A3.
Ve školním roce 2021/2022

 

 

ZŠ Střílky vstupuje do projektu vysvědčení JINAK – podílí se na tvorbě metodiky a testuje první verzi dokumentu. Do slovního hodnocení jsou přidány kompetence, které jsou hodnoceny čtyřstupňovou škálou. Dochází ke sjednocení sledovaných indikátorů hodnocených předmětů a dovedností.
Testuje se druhá verze vysvědčení, upravená podle zpětné vazby zapojených pedagogů pilotujících škol. Vylepšujeme sledování indikátorů a upravujeme podobu výuky, aby lépe vyhovovala potřebám formativního učení.
Školní rok 2022/2023 Vzniká konečná podoba vysvědčení i metodické podpory.
Podzim 2023 V odborných časopisech Komenský, Třídní učitel a Řízení školy vycházejí články o projektu z pera našich pedagogů.
26. 9. 2023 Konference pro odbornou veřejnost. Vedení ZŠ Střílky prezentuje průběh zavádění vysvědčení JINAK do praxe a účastní se panelové diskuze.
Od září 2023 Vedení ZŠ Střílky začíná školit formativní přístup k učení na ostatních školách.
18. 1. 2024 Tisková konference pro širokou veřejnost. Vedení ZŠ Střílky poskytuje rozhovor ČT1 pro zpravodajské pořady Události v regionech – Brno a Studio ČT24.
22. 1. 2024 Na odborném panelu NPI v Praze byla představena zkušenost se zaváděním FH na naší škole.