Základní škola Liptál otevřela speciální třídu

30. říjen 2020
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Michaela Baťová
Základní škola Liptál otevřela speciální třídu

Inkluze a potřeba zkvalitnit péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami přiměla vedení ZŠ Liptál v souladu s § 16, odstavce 9 školského zákona ke zřízení speciální třídy, kam je dítě zařazováno na základě doporučení školského poradenského zařízení a v souladu se zájmem dítěte. Tento typ třídy v blízkém okolí chyběl. Vedení školy věří, že mnohým rodičům a zákonným zástupcům ulehčí výběr vzdělání pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za vstřícného přístupu vedení Základní školy Liptál, vedení obce Liptál i vedení DD Liptál se povedlo vytvořit příjemné prostředí, nabízející našim žákům individuální a kvalitní vzdělání. V krátké době se podařilo zrekonstruovat novou třídu, umístěnou v bočním křídle školy.

Rozvrh speciální třídy vychází z ŠVP naší školy a doporučení poradenského centra. Speciální třída v žádném případě neznamená, že její žáky škola zcela oddělujeme od ostatních. Ve společných prostorech se potkávají i s ostatními žáky a pedagogy školy, což je také jeden z cílů inkluze.

Ve speciální třídě rádi přivítají další žáky. V případě zájmu rodičů se škola ráda postará o prohlídku školy i třídy a seznámí je s koncepcí školy.

Nahlédnout do života speciální třídy ZŠ Liptál Vám pomohou fotografie v galerii.