Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách

6. listopad 2018
Metodické pokyny MŠMT
Autor článku: Michal Duda
Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách

​MŠMT zpracovalo základní informace ke vzdělávání dětí, žáků – cizinců ve školách. 

Podpora vzdělávání dětí, žáků – cizinců v mateřských, základních a středních (popř. vyšších odborných) školách je poskytována na základě § 20 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), popř. § 16 a násl. školského zákona.
Podle § 20 školského zákona se vzdělávají a dostávají podporu děti, žáci-cizinci; tedy sama jiná státní příslušnost než česká není důvodem podpůrných opatření podle § 16 školského zákona.
Podle § 16 má cizinec nárok na podpůrné opatření jen tehdy, pokud má speciální vzdělávací potřeby (ani z důvodové zprávy k zákonu č. 82/2015 Sb., kterým byla do školského zákona příslušná ustanovení (§ 16 a § 20) doplněna, nevyplývá, že by osobami se speciálními vzdělávacími potřebami byli míněni paušálně všichni cizinci. Podporu vzdělávání cizinců můžeme zahrnout do působnosti § 16 pouze tehdy, pokud by dítě, žák-cizinec dostal doporučení od školního poradenského zařízení podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Uvedené informace naleznete v přiloženém souboru –  Základní informace ke vzdělávání dětí.docx