Základní bezpečnostní opatření pro vrcholové vedení

22. září 2020
Management
Autor/ka článku: Jana Galová
Základní bezpečnostní opatření pro vrcholové vedení

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vytvořil brožuru bezpečného chování v kyberprostoru pro vrcholové vedení organizací. Materiál se sice zaměřuje na vrcholový management, ale většinu pravidel by měli respektovat i řadoví zaměstnanci. I oni totiž mohou nezodpovědným chováním způsobit značné škody.

Brožura je koncipována jako doporučení a nenahrazuje plnění zákonných povinností ani školení, která jsou na některých pozicích nezbytná. Jejím cílem je předat základní pravidla bezpečného chování v kyberprostoru vrcholovému managementu organizací bez ohledu na to, zda jde o státní nebo soukromý sektor. „Do působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost spadá řada soukromých i veřejných institucí, jejichž management čelí více méně podobným typům útoků, proto je v tomto materiálu nerozlišujeme,“ vysvětluje ředitel odboru regulace Adam Kučínský.

Materiál se sice zaměřuje na vrcholový management, ale většinu pravidel by měli respektovat i řadoví zaměstnanci. I oni totiž mohou nezodpovědným chováním způsobit značné škody. „Zaměření na vrcholový management má i ten důvod, že jsou to právě tito lidé, kteří by měli jít svým zaměstnancům příkladem. Pokud zaměstnanci uvidí, že šéf nerespektuje ani základní pravidla kybernetické bezpečnosti, těžko je budou sami dodržovat,“ shrnuje Kučínský.

Více informací a přehled bezpečnostních opatření ve formě brožury nebo letáků najdete na webových stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

 

Zdroj: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, https://nukib.cz