Zahraniční zkušenost pro každého

24. červen 2022
Společné vzdělávání
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Zahraniční zkušenost pro každého

Jak zapojit účastníky s omezenými příležitostmi do mezinárodních vzdělávacích projektů? Následující soubor příkladů tzv. účastníků s omezenými příležitostmi si klade za úkol nastínit rozsah inkluze v pojetí Domu zahraniční spolupráce. Takto pojatá inkluze nezasahuje pouze osoby zdravotně znevýhodněné, ale například i osoby znevýhodněné sociálně, ekonomicky, vzdělanostně, kulturně či geograficky.

Soubor příkladů chce srozumitelně, formou příběhů modelových osob se znevýhodněním, poukázat na to, že podporu inkluze, jako jedné z priorit programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, je možné využít v nesporný prospěch účastníků i organizací. Cílem je i osvětlit, v jakých konkrétních situacích může být podpora inkluze jednoznačně přínosnou součástí daného projektu.

Zahraniční zkušenost pro každého na webu DZS (.pdf)

Dům zahraniční spolupráce zveřejnil také desatero pro koordinátory projektů, praktické tipy, které vám pomohou k inkluzivnějším projektům v programu Erasmus+ a Evropském sboru solidarity. Inkluze a diverzita znamená zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání. Žadatelé a příjemci grantů by měli při plánování a realizaci svých projektů novou prioritu obou programů zohledňovat.

Jak chápat  inkluzi v kontextu projektových žádostí? Na co si dát při podávání projektů pozor a jak nejlépe k inkluzi přistupovat v praxi? Přečtěte si v článku Jak na inkluzivnější projekty? Desatero pro koordinátory projektů na webu DZS.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce, www.dzs.cz