Zahraniční stáže Erasmus+ na VOŠ a Střední pedagogické škole v Kroměříži

23. listopad 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Petr Vaculík a projektový tým E+ VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
Zahraniční stáže Erasmus+ na VOŠ a Střední pedagogické škole v Kroměříži

Studentky Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž vycestovaly v rámci projektu Erasmus+ do Polska, Portugalska a Irska. 

V listopadu zakončila VOŠ a SPgŠ Kroměříž aktuálně běžící projekt Výuka v mateřských školách a práce se seniory napříč Evropou (Teaching in kindergartens and social work with seniors across Europe). Celý projekt se skládal z výjezdů na odbornou výukovou praxi do Portugalska, Polska a Irska, přičemž škola byla příjemcem grantu a koordinátorem.

V únoru tohoto roku proběhla stáž v Portugalsku, v březnu pak v Polsku. Reportáž a postřehy z těchto cest najdete v květnovém článku Úročíme zkušenosti aneb Portugalsko a Polsko za námi.

Aktuálně jsme se vrátili z Irska z města Cork. Praxe probíhala ve školkách Orchard Childcare (South Douglas) a Little Learners (Cobh). Naše holky ze střední i z vošky učily ranní i odpolední směny ve dvou školkách, každá měla přidělenou jednu třídu s dětmi ve věku 3-6 let, každá naše holka měla taky přidělenou svoji paní učitelku/mentorku.

Další praxe probíhala v domově pro seniory v Cobh Community Hospital. Dvě naše socped vošačky pracovaly v domově pro seniory v rámci areálu zmíněné nemocnice, přičemž musely dodržovat přísné hygienické normy a proticovidová opatření.

Všichni účastníci bez rozdílu museli projít složitým lustračním procesem Garda Vetting, který je v Irsku nutnou podmínkou pro práci se snadno zranitelnými věkovými kategoriemi, což jsou právě děti a senioři. Irskem jsme zakončili 18měsíční projekt krátkých mobilit odborného vzdělávání projektu Erasmus+. Zkušenosti máme opravdu bohaté a různorodé, při předkládání závěrečné zprávy máme co srovnávat.