Zahradní architektura a botanika: setkání vyučujících přírodopisu na ZŠ

17. červen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Zahradní architektura a botanika: setkání vyučujících přírodopisu na ZŠ

V úterý 11. června 2019 se celkem 16 pedagogů ze základních škol Zlínského kraje setkalo v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Jednalo se o další akci Pedagogického kabinetu Biologie/Přírodopis, která byla zaměřena na zahradní architekturu a botaniku.

Odborný program vedly, stejně jako u setkání skupiny středoškolských učitelů, Ing. Lenka Křesadlová PhD. a Ing. Michaela Letá. V horkém a slunečném dni jsme se nejprve ve stínu mohutných stromů dozvěděli o historii a smyslu Podzámecké zahrady Kroměříž.  Poté jsme pod vedením našich lektorek procházeli zahradou od jedné zajímavé rostliny k další. Nebylo možné se zastavit všude, ale i tak jsme vyslechli řadu zajímavých informací. Odborný výklad se netýkal pouze stromů a keřů, ale dával do souvislostí i jejich rozmístění v zahradě. Zvláště pasáže o zahradní architektuře byly pro mnohé účastníky často překvapivé a nedalo se nevšimnout si toho, co běžným návštěvníkům často uniká.

Pk2.jpg

Po dobrém obědě v jídelně Arcibiskupského gymnázia jsme pokračovali diskuzí nad možnostmi různých programů pro žáky základních škol. Také jsme si na trávníku před zámkem prakticky některé aktivity vyzkoušeli. Debata se často rozpadla do dvojic a malých skupinek a volným krokem jsme opět kráčeli zahradou. Na konci programu už jsme toho také vzhledem k horkému počasí měli opravdu dost, poděkovali jsme oběma lektorkám a pospíchali k vyhřátým automobilům, na autobus či vlak.

Doufám, že se program všem účastníkům líbil a že se opět sejdeme v hojném počtu na další akci našeho kabinetu.

Mgr. Pavel Daniš, vedoucí PK Biologie/Přírodopis

 

PK1.jpg Pk3.jpg

 

 

OPVVV logo.png