Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny

20. duben 2022
Rejstřík škol a školských zařízení
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Žádost o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí z Ukrajiny

Tento formulář je určen pouze pro základní a mateřské školy a související školská zařízení (školská zařízení pro zájmové vzdělávání a zařízení školního stravování) zřízené obcí. Zákon č. 67/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“) těmto školám a zařízením umožňuje po dobu jeho platnosti poskytovat vzdělávání a školské služby i na takových místech, kde nejsou splněny požadavky podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech využijte, prosím, standardní formuláře dostupné na webu msmt.cz.

Obsah metodického materiálu na portálu Edu.cz