Žádná emoce není špatná, jenom se ji učme chápat a ovládat

25. září 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jarmila Minaříková
Žádná emoce není špatná, jenom se ji učme chápat a ovládat

To všechno, co umíme říct, napsat, vymyslet a vyrobit z nás dělá jedince chytré, nicméně hlavně díky emocím pak osobnosti soucitné, laskavé a rozhodné. Osobnosti vybavené pro smysluplný život ve společnosti.

A je to právě učitel českého jazyka a literatury, který může velmi významně ovlivnit poznání mladého člověka v oblasti lidského prožívání a emocí. O tom – proč a jak – diskutovalo na téměř osmdesát učitelů, účastníků 1. společného setkání, které pro ně zorganizoval nově vznikající Krajský pedagogický kabinet Český jazyk dne 17. září 2018 v SOŠ Luhačovice. Jak už pedagogická veřejnost ví, utváření nových společenství učitelů, spolupracujících pod vedením sedmi pedagogických kabinetů, je realizováno v rámci krajského projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje” (IKAP).

Pedagogové na tomto setkání diskutovali pod vedeném lektorů o tom, co je smyslem (jádrem) literární výchovy, jak spolu harmonizuje pojem výchova a znalosti, jak je realizace literární výchovy ve školách konfrontována s nástroji státu při přijímacím řízení na střední školy a pak také u společné části maturitní zkoušky. Hovořili o čtenářské gramotnosti a významu literární výchovy pro komplexní rozvoj člověka.

Učitelé základních a středních škol působících na území Zlínského kraje měli příležitost diskutovat připravovanou reformu kurikula literární výchovy s těmi, kteří na ní přímo v odborných pracovních skupinách s Národním ústavem pro vzdělávání pracují. Viděli konkrétní návrhy a mohli porovnávat své pojetí literární výchovy s ostatními.

Součástí programu byla také informace o záměrech Zlínského kraje stran činnosti sedmi krajských pedagogických kabinetů, o jejich cílech a smyslu jejich existence pro pedagogy základních a středních škol. Účastníkům byla představena vedoucí kabinetu pro český jazyk a literaturu, paní Mgr. Hana Lavičková, Ph.D, vedoucí pro skupinu středních škol, paní PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. a vedoucí sekce pro základní školy, paní Mgr. Andrea Chrobáková Lněničková, Ph.D.

OPVVV logo.png