Začlenění žáků-cizinců do základního vzdělávání ve Zlínském kraji

16. leden 2020
Základní a základní umělecké školy
Autor článku: Olga Vallová
Začlenění žáků-cizinců do základního vzdělávání ve Zlínském kraji

V souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje vzdělávání dětí a žáků-cizinců ve Zlínském kraji následujícím způsobem:

Školami, ve kterých je na území Zlínského kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců, kteří zde plní povinnou školní docházku (jazyková příprava), jsou všechny základní školy, do kterých byli přijati žáci-cizinci bez znalosti českého jazyka jako jazyka vyučovacího.

V souboru níže naleznete seznam těchto škol.

Seznam základních škol zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji.xls