Začíná Evropský rok dovedností. Asociace podnikavé Česko spouští interaktivní mapu podnikavosti

17. květen 2023
Výchova k podnikavosti
Autor/ka článku: Jolana Břešťanová
Začíná Evropský rok dovedností. Asociace podnikavé Česko spouští interaktivní mapu podnikavosti

Evropská unie již přes 40 let pořádá roční osvětové kampaně nazvané Evropský rok, na kterých pravidelně zaměřuje větší pozornost na konkrétní problematiku. V těchto dnech začíná Evropský rok dovedností, ve kterém se až do příštího dubna budou členské země EU věnovat rozvoji osvojování praktických a potřebných kompetencí. Jednou z nich je podnikavost, o jejíž rozkvět se v České republice stará Asociace podnikavé Česko. Ta k příležitosti Evropského roku dovedností spustila interaktivní mapu škol a vzdělávacích institucí, která rodičům i pedagogům usnadní vyhledávání příležitostí k rozvoji klíčové kompetence podnikavosti.

Cílem letošního Evropského roku je dát impuls k celoživotnímu vzdělávání a pomáhat lidem získat správné dovednosti pro kvalitní pracovní uplatnění i širší zapojení do rozvoje společnosti. Po celý následující rok se budou konat akce, aktivity a školení, které se zaměří mimo jiné na rozvoj jazykových a digitálních dovedností či na rozvoj podnikavosti. Cílem je také propojování a sdružování organizací a lidí, kteří se mohou podělit o zkušenosti z rozvoje dovedností. Kampaň chce pomoci také firmám, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a představit jim dostupnou pomoc a financování ze strany EU.

Podpoře rozvoje jedné z osmi klíčových kompetencí, které definovala Evropská komise v roce 2018, se u nás věnuje Asociace podnikavé Česko. „Podnikavost je široký soubor dovedností nezbytných pro 21. století. Schopnost být kreativní, iniciativní, ochotný měnit věci kolem sebe a mít vůli vydat se na vlastní cestu. Podnikavost pomůže například s uplatněním na trhu práce, který se s vývojem technologií výrazně změní,“ vysvětluje Anna Kačabová, která řídí Asociaci podnikavé Česko od jejího počátku v září 2022.

Jedním z milníků je pro asociaci spuštění interaktivní mapy, kterou ku příležitosti začátku Evropského roku dovedností spouští na svém webu www.podnikavecesko.cz. Na mapě mohou rodiče, pedagogové, ředitelé škol a další zájemci vyhledávat školy, vzdělávací instituce, inovační centra a další subjekty, které se zasazují o rozvoj podnikavosti. „Věříme, že interaktivní mapa výrazně usnadní orientaci v tom, co se v rozvoji podnikavosti v Čechách děje. Rodiče a učitelé se mohou inspirovat nebo přímo do aktivit zapojit. Mapa bude neustále růst s tím, jak budou přibývat aktivity podporující podnikavost,“ věří Anna Kačabová.

Aktivity v rámci Evropského roku dovedností potrvají do dubna příštího roku, kdy jej vystřídá další téma. To navrhuje Evropská komise a následně prochází schválením Evropského parlamentu i vlád členských států. Cílem kampaní je upozornit na problematiku jednotlivé členské vlády a podpořit diskuse. V minulých letech šlo například o Evropský rok mládeže, Evropský rok železnice či Evropský rok kulturního dědictví. Letošní rok přináší příležitost se více věnovat dovednostem potřebným pro život ve 21. století, mezi které patří i podnikavost.