Žáci SOU Valašské Klobouky získali ocenění v regionální soutěži EU4U

6. únor 2023
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Pavel Hrabina
Žáci SOU Valašské Klobouky získali ocenění v regionální soutěži EU4U

Žákyně a žáci Středního odborného učiliště Valašské Klobouky se rozhodli pro realizaci tří projektů pod záštitou MMR ČR a ve spolupráci s Eurocentrem Zlín. A tak vznikly tři týmy, tři projekty. Žákyně a žáci 1. a 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost získali v soutěži EU4U krásné 2. a 3. místo.

Do 5. ročníku středoškolské soutěže EU4U Ministerstva pro místní rozvoj se letos zapojilo 63 studentek a studentů. Pestrost výběru projektů, které si studenti vybrali a vytvořili pro ně kreativní návrhy, byla velká. Od opravy památek, nových expozic v muzeích, ekologických dopravních prostředků až k projektům věnujícím se ochraně životního prostředí. Soutěž EU4U se snaží středoškolákům přiblížit evropské fondy i z jiné perspektivy. Celkem bylo přihlášeno 46 plakátů a 3 videa. Zapojit se do soutěže mohli studenti z jakékoli střední školy. Naše dva týmy studentek a studentů 1. a 2. ročníku Veřejnosprávní činnost se rozhodli pro propagaci vytvořených projektů školy financovaných z IROP v kategorii ,,O nejlepší video, o nejlepší plakát“.

V kategorii „Natoč video“ se žáci naší školy umístili na 2. a 3. místě v regionálním kole.

  1. Daniel Šilhán, Štěpán Tomek, Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, Lesopark Žižkův vrch, Jablonec n. Nisou
  2. Adéla Nášelová, David Janáč, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Nová inovacie v agrosektore E-book
  3. Natálie Lišková, Natálie Roková, Nicole Skurňová, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky, Využití pořízené techniky

Studentky a studenti 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost v současnosti soutěží se svým projektem s názvem ,,Modernizace a budování učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ v kategorii ,,Navrhni projekt”. Úkolem bylo vybrat si užitečné téma, zvolit si realistický cíl, navrhnout rozumný rozpočet, využít konzultace a dalších nástrojů pro tvorbu projektu.

V pondělí 28. 11. 2022 nás navštívil pan Aleš Hanus z Eurocentra Zlín, aby nám projekty představil, odprezentoval pravidla soutěže a přiblížil obsah projektové žádosti, kterou budou studenti tvořit. Čerpání evropských fondů není po administrativní stránce jednoduché, ale těm, kdo si je osvojí, se otevřou další možnosti i po praktické stránce v budoucnosti.