Žáci SOU Uherský Brod postavili betlém

3. prosinec 2020
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Eva Jurásková
Žáci SOU Uherský Brod  postavili betlém

Rok se s rokem sešel a opět tu máme advent. Je to doba radostného očekávání, rozjímání, odpuštění  a smíření, a  také lásky a  dobročinnosti. Doba příprav na nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.

Také Střední odborné učiliště Uherský Brod se na těchto přípravách podílí a to stavbou nádherného betlému.  Je to tradice již 18 let dlouhá, kdy pod rukama našich mistrů odborného výcviku a jejich žáků vyrůstá  toto kouzelné dílko, které zdobí Masarykovo náměstí Uherského Brodu až do Tří králů.

Broďané si  zvykli  v tuto dobu přicházet k  betlému, kde se chvilku zastaví, bilancují a mnozí z nich rozjímají nad tím, co dělat, aby lidé byli k sobě navzájem slušní a přátelští a těšili se vzájemné úctě.  U betlému hledají lidé, přátelé, rodiny s dětmi vánoční poezii a všemi smysly  vnímají půvabnou a magickou atmosféru blížících se Vánoc.

Všichni ze Středního odborného učiliště Uherský Brod, vedení školy, pedagogové i žáci přejí všem, ať jsou letošní vánoce těmi nejkrásnějšími a nadcházející rok tím nejúspěšnějším.