Žáci ohrožení závislostmi (aneb dětská a dorostová adiktologie), 29. duben

29. duben 2021
Webináře
Autor článku: Národní pedagogický institut ČR
Žáci ohrožení závislostmi (aneb dětská a dorostová adiktologie), 29. duben

V rámci webináře, který se koná 29. dubna od 14:30 do 16:00 budou pedagogickým pracovníkům představena specifika užívání, zneužívání a závislostí u dětí a mladistvých. Tematicky bude probrána problematika návykových látek i nelátkových závislostí (počítače, sociální sítě, apod.).

Cílem webináře je předání praktických informací a zkušeností, které budou moci posluchači využít ve své profesi. Závislostní chování bude probráno z hlediska příznaků, důsledků užívání a možností intervencí pedagogických pracovníků. Webinář bude veden adiktologem, který se ve své praxi každý den setkává s dětmi a mladistvými a jejich rodiči. Celý webinář je zdarma.

Termín konání 29. dubna 2021, 14.30 – 16.00

Lektor Mgr. Tomáš Jandáč

Doporučeno pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům – metodikům prevence, výchovní poradci

Po webináři bude následovat diskuze.

Mgr. Tomáš Jandáč pracuje jako adiktolog v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Zároveň studuje doktorský program adiktologie na 1. lékařské fakultě UK, kde je jeho dizertačním tématem psychiatrická komorbidita u dětí a mladistvých s adiktologickými poruchami. Předtím pracoval jako zástupce vedoucího v Terapeutické komunitě Karlov, Sananim, z.ú., která se specializuje na dlouhodobou léčbu závislostí u mladistvých, mladých dospělých a matek s dětmi.