Žáci a žákyně Odborného učiliště Kelč v Polsku „Poznávají nepoznané“

14. únor 2024
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Dana Šatranová, Rostislav Slanina
Žáci a žákyně Odborného učiliště Kelč v Polsku „Poznávají nepoznané“

V loňském školním roce využilo Odborné učiliště Kelč možnost podat si žádost o finanční podporu projektu s názvem „Poznáváme nepoznané“ z EU v rámci nové Výzvy ERASMUS 2022 KA 155 – DiscoverEU – Jízda k začlenění. Výhodou tohoto programu bylo jeho zaměření výhradně na osoby s omezenými příležitostmi. Po několikatýdenním čekání na výsledek posouzení naší žádosti jsme grant dostali a přípravy na realizaci projektu se počátkem března 2023 rozběhly v plném proudu.

Podstatou našeho projektu „Poznáváme nepoznané“ bylo umožnit čtyřem žákům a jedné žákyni Odborného učiliště Kelč, kteří mají právě 18 let, vycestovat s doprovodem dvou pedagogů na týdenní cestu do zahraničí. V termínu 17. – 23. září 2023 jsme s celou skupinou navštívili naše nejbližší severní sousedy Polsko.

Jedním z cílů projektu bylo poznat jižní část Polska, dozvědět se více o jeho kulturním dědictví, historii, ale i o aktuální situaci této nám blízké sousedské země. Dalšími cíli cesty bylo vyzkoušet si komunikaci v cizím jazyce s pomocí dostupných aplikací a tím i získat větší jistotu, a naopak snížit ostych při běžné řeči v zahraničí.

První navštívenou metropolí se stalo královské město Krakow, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází koncentrační tábor Osvětim i solné doly ve městě Wieliczka.  Aktivity v Krakowě, kde jsme byli 3 dny ubytováni, byly cíleny hlavně na poznávání ne tak dávné historie 2. sv. války a jejich souvislostí, ale i na specifický průmysl městečka Wieliczka. V předchozích staletích bylo minerální bohatství těchto solných dolů významným zdrojem této suroviny i pro české země. Naším dalším cestovatelským cílem bylo známé město Zakopané, které je branou do Národního parku Polské Tatry a centrem turistiky. Zde jsme strávili tři dny odpočinkovými aktivitami a současně jsme zde měli možnost nasát atmosféru a poznat organizaci místní střední školy, která obdobně jako naše sídlí v historických budovách a svými obory se hrdě hlásí k tradici „gorolů“ a „řezbářů“.

Mohlo by se zdát, že hlavním cílem byla samotná cesta, ale to byla jen pomyslná třešnička. Podstatou celého projektu bylo ukázat našim žákům, znevýhodněným v těchto příležitostech, že jsou schopni si s přiměřenou mírou podpory naplánovat výlet do zahraničí a pod vedením ho i realizovat. Již od počátku se postupně seznamovali s tím, co je nutné k takové cestě zajistit, o čem všem musí přemýšlet, na co brát zřetel apod. V průběhu příprav si pod vedením pedagogů zkoušeli např. zajistit ubytování online nebo si museli nainstalovat některé programy do mobilních telefonů. Jedním z nich byla i aplikace DiscoverEU, která nám díky Eurail pasům umožnila cestovat napříč Polskem vlakovou dopravou v duchu udržitelného cestování. Žáci takto získali ojedinělé cestovatelské zážitky.

I když se některým z nás tyto činnosti mohou zdát zcela běžné, pro většinu účastníků našeho projektu to byly „novinky“. Nejsložitější částí pro všechny zapojené bylo cestu naplánovat a zabezpečit. Žáci si postupným plněním jednotlivých úkolů posouvali hranice svých dovedností a schopností, jako jsou nezávislost, sebedůvěra, spolupráce, finanční gramotnost, otevřenost vůči jiným kulturám a mnohé další. Celá cesta nám i skrze občasné nezdary a vzniklé překážky přinesla plno pozitivních emocí, zkušeností a nezapomenutelných zážitků s přídomkem „moje poprvé“. Pro příklad uveďme jízdu na lanovce nebo bobové dráze, návštěvu aquaparku, sauny, přípravu snídaně, spaní mimo domov či internát, týden bez rodičů, vysokohorskou turistiku, ale především cestování na vlastní pěst se vším, co k tomu náleží.

Návratem z cest pro nás však projekt neskončil. V průběhu listopadu a prosince jsme naše zážitky, dojmy a zkušenosti sdíleli se současnými i bývalými zaměstnanci školy, se spolužáky při projektových dnech a také se žáky 9. ročníků místní základní školy. Pro ty jsme prezentaci a vyprávění doplnili několika krátkými aktivitami a úkoly zaměřenými nejen na zajímavosti o Polsku. Čímž jsme si opět posunuli hranice svých možností a dovedností.

Postřehy žáků:

Co se mi nejvíc líbilo: „ …. bazén, tobogány, jak jsem se mohla sklouznout po tobogánu a koukat na krásné hory z dálky. Akorát mě trochu mrzelo, že jsme nemohli jet na ty hory, Tatry. Pak se mi líbila škola, jak to tam vonělo dřevem a že jsem si mohla zkusit práci se dřevem“.

Co jsem si vyzkoušel poprvé: „…. být bez rodiny a bratrů“.

Kdy jsem se nejvíce bál, ale zvládl jsem to: „….. když jsem šel do aquaparku“.

Co nového jsem se naučil: „ ….. připravit snídani, mluvit jiným jazykem“.