Žáci a studenti

Žáci a studenti
Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Dobrovolná práce (volunteer work) je určena lidem, jejichž prioritou není výdělek, ale pomoc dobré věci. Hlavním přínosem je získání zkušeností a zlepšení jazykových dovedností. Důraz je kladen také na kulturní a společenskou stránku – účastník…