Kde hledat radu či pomoc

Kde hledat radu či pomoc
Chci se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy

Chci se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy

Řešení životní situace Chcete se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole? ​POZOR! Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení má specifická pravidla, která upravuje školský…