Začátek školního roku se blíží. Kolik žáků nastoupí do škol?

28. srpen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jan Vandík
Začátek školního roku se blíží. Kolik žáků nastoupí do škol?

V nadcházejícím školním roce ve Zlínském kraji nastoupí do mateřských škol přibližně stejný počet dětí jako vloni, o něco více žáků nastoupí do základních škol a mírně vyšší počet žáků přivítají také střední školy.

„Děkuji všem ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení a všem zaměstnancům regionálního školství za to, jak se vypořádali s důsledky pandemie koronaviru.  V tomto školním roce 2020/2021 bude potřeba zajistit provoz škol a školských zařízení podle aktuální epidemiologické situace. Věřím, že tak jako Zlínský kraj, tak i ostatní zřizovatelé jsou připraveni školám pomoci, jak po stránce materiálního vybavení digitální technikou, tak podporou všech aktivit vedoucích ke kvalitnímu vzdělávání. Jsem rád, že MŠMT ČR se rozhodlo poskytnout finanční prostředky základním školám na nákup počítačů. Zlínský kraj vyčlenil pro jim zřizované školy, již na počátku roku 2020, částku 20 milionů korun právě na tyto účely. Jsem přesvědčen, že školy a školská zařízení v celém Zlínském kraji svou úlohu a pověst kvalitních institucí naplní a všem jejich pracovníkům, žákům i rodičům přeji úspěšné vykročení do nového školního roku,“ řekl Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro školství.

Odhadované počty pro školní rok 2020/2021:

MŠ: Celkový počet dětí v mateřských školách by se neměl výrazně měnit a měl by být přibližně stejný jako v minulém školním roce, kdy bylo v mateřských školách všech zřizovatelů celkem kolem 20 tis. dětí (19 971). V počtu přijímaných dětí se nepatrně odrazí snižování počtu dětí ve třídě mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s účinností od 1. 9. 2020, v případech přijetí dětí mladších 3 let a dětí s podpůrnými opatřeními. Kapacita mateřských škol v kraji je v současné době nevyrovnaná. Jsou oblasti, kde o předškolní vzdělávání žádá více dětí, než mohou mateřské školy přijmout (Valašské Klobouky, Slavičín, Brumov-Bylnice) a oblasti, kde mají mateřské školy ještě volná místa.

ZŠ: Na základě vyhodnocení stavu zápisů k povinné školní docházce podle stavu k 31. 5. 2020 lze předpokládat, že ve školním roce 2020/2021 by mohlo do 1. ročníků základních škol nastoupit kolem 5 600 žáků, což by bylo zhruba (jen) o 100 více než v předchozím roce. Zároveň předpokládáme, že celkový počet žáků v základních školách vzroste oproti minulému školnímu roku přibližně o 500, na cca 51 000 žáků (loni bylo 50 505).

SŠ: Předběžně odhadujeme, že do 1. ročníků denního studia středních škol všech zřizovatelů nastoupí letos v kraji mírně vyšší počet žáků než v loňském roce, kolem 6500 žáků. Celkový počet žáků v denním studiu středních škol by pak měl činit kolem 24 tis. žáků. Předpokládáme, že do denního studia maturitních oborů nastoupí 75 % budoucích prváků (bez nástavbového studia a konzervatoře), do nematuritních oborů 25 %. Oborová nabídka ve středním školství je ve Zlínském kraji dlouhodobě ustálená. Od 1. 9. 2020 je tato nabídka rozšířena o obor Design interiéru (SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p. H.).

Vývoj počtu žáků denního studia středních škol všech zřizovatelů ve Zlínském kraji od roku 2010:

Zdroj: Zlínský kraj