Začalo veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

21. březen 2022
Rámcové a školní vzdělávací programy
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Začalo veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

Expertní panel, ve kterém jsou zastoupeni učitelé, ředitelé, akademici a zástupci oborových asociací ve vzdělávání, připravil dokument nazvaný Hlavní směry revize RVP ZV. Tento dokument vás přehledně a srozumitelně provede změnami, ke kterým má ve školách se zavedením revidovaného RVP ZV v roce 2025 dojít.

Dokument je nyní v pracovní verzi určené k dalším připomínkám a podnětům od veřejnosti. Je nesmírně důležité, aby se k dokumentu vyjádřilo co nejvíce pedagogických pracovníků, protože se jedná o materiál, který zásadním způsobem ovlivní způsob, jakým budeme v dalších letech v Česku vzdělávat naše děti.

Pokud máte připomínky a poznámky k chystaným změnám v RVP ZV, dejte nám o nich vědět.

Připomínkování začíná 21. 3. 2022 a končí 21. 4. 2022. 

Dokument, připomínkovací formulář a všechny potřebné informace naleznete na www.velke-revize-zv.rvp.cz, které mapují a zaznamenávají práci Expertního panelu na revizi.