XV. ročník Krajské konference k primární prevenci rizikového chování

3. říjen 2023
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
XV. ročník Krajské konference k primární prevenci rizikového chování

Radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová si Vás dovoluje pozvat na XV. ročník Krajské konference k primární prevenci rizikového chování.

Konference se uskuteční ve středu dne 22. listopadu 2023 od 9.00 hodin v kongresovém sále penzionu Jezerka – Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice (3. patro).

Téma konference: Nové trendy v prevenci rizikového chování

Program

  • 8.30 Prezence účastníků
  • 9.00 Úvodní slovo (Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.)
  • 9.10 Návykové látky – nové trendy, legislativa (Mgr. Jaroslav Šejvl)
  • 10.20 Přestávka
  • 10.45 Nové trendy v kyberprostoru (Martin Kožíšek, CZ.NIC)
  • 11.45 Přestávka – oběd
  • 12.30 Představení činnosti NPI v oblasti prevence (JUDr. PhDr. Dušan Fousek)
  • 13.30 Všímavost (Mgr. Martin Kupka, Ph.D.)
  • 14.30 Závěr konference

Vstup na konferenci je zdarma. Z důvodu omezené kapacity je nutné potvrzení účasti předem. Potvrďte prosím svou účast nejpozději do 10. listopadu 2023 na e-mailové adrese anna.fenykova@kr-zlinsky.cz. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity sálu.

Koordinátorka konference: Mgr. Bc. Šárka Kostková, e-mail: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 746.

Občerstvení zajištěno.

Pozvání platí pro školního metodika prevence Vaší školy.