XIV. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování pro ZŠ a SŠ

10. listopad 2021
Prevence rizikového chování
Autor/ka článku: Šárka Kostková
XIV. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování pro ZŠ a SŠ

Cílem konference je zvyšovat kompetence a odbornost pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování. Díky tomu se udrží kvalita a efektivita preventivních aktivit, což bude mít příznivý dopad na žáky a studenty, jejichž spokojenost a zdraví je cílem nás všech zúčastněných.

Tématem letošního XIV. ročníku konference je “Podpora duševního zdraví na školách”. Pozornost zaměříme na ovlivňování psychické pohody a prevenci v oblasti duševního zdraví, což všichni vnímáme jako nutnost pro předcházení rizikových projevů v chování zejména žáků, ale i učitelů.

Zaměříme se nejen na předání aktuálních a potřebných informací, ale i na praktické dovednosti, jak toto téma celkově uchopit v každodenní praxi školy. Učitelé dostanou konkrétní návody na to, jak je možné nastavit podmínky a procesy ve škole, aby došlo ke snížení psychické zátěže a tím se účinně předcházelo problémovému chování žáků. Budeme se zabývat i nejčastějšími psychickými problémy u dětí, možnostmi jejich předcházení, variantami včasné intervence.

Přizvanými lektory jsou PhDr. David Čáp, Ph.D.; MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová a zástupci organizací zabývajících se primární prevencí rizikového chování.

Krajská konference k primární prevenci rizikového chování je z důvodu zhoršené pandemické situace zrušena!

Krajská konference proběhne dne 15. prosince 2021 ve Zlíně. Přihlašování je možné do 30. listopadu 2021 na e-mailu: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz.

Soubory ke stažení