Workshop pro ředitele/ředitelky škol

17. květen 2016
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Workshop pro ředitele/ředitelky škol

V úterý 31. května se uskuteční v Otrokovicích workshop pro ředitele/ředitelky škol. Cílem je představení celé koncepce KAP a jeho jednotlivých kroků, představení role realizačního týmu a RSK – PS Vzdělávání, role škol při přípravě, realizaci, monitoringu a vyhodnocování KAP.

Program workshopu:

1. Zahájení jednání
Úvodní slovo PaedDr. Petr Navrátil, představení realizačního týmu, odborného garanta, hostů, programu workshopu

2. Metodické vedení projektu KAP na národní úrovni
Představení projektu P – KAP (F. Novák, NÚV)

3. Projekt KAP ve Zlínském kraji
Představení koncepce přípravy a jednotlivé kroky, role realizačního týmu,
RSK – PS Vzdělávání, role škol (S. Jaša)

4. Analýza potřeb v kraji z národní i regionální úrovně
Analýza potřeb území – obecné představení konceptu (F. Novák, NÚV)
Seznámení s výsledky analýzy potřeb ve Zlínském kraji (Š. Grygerová)

5. Analýza potřeb ve školách Zlínského kraje
Seznámení s výsledky analýzy ve školách Zlínského kraje (M. Úlovec, NÚV)

6. Pracovní týmy, minitýmy, platformy podpory klíčových témat
Metodické vedení na národní úrovni (garanti intervence, NÚV)
Činnost pracovních týmů ve Zlínském kraji (R. Výsmek)

7. Vazba KAP na výzvy OP VVV
Aktuální informace (F. Hrdlička, MŠMT ČR)

8. Vazba KAP na výzvy IROP
Aktuální informace (L. Kolářová, CRR ČR)

9. Podpora škol ve Zlínském kraji, ŠAP
Možné způsoby podpory škol při zpracování jednotlivých kroků vedoucích k tvorbě plánů aktivit škol (P. Pagáč, NÚV)

10.  Závěr, diskuze

Soubory ke stažení