Workshop “Kyber(NE)bezbečnost” upozornil na aktuální rizika v online prostředí pro děti

28. duben 2023
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Workshop “Kyber(NE)bezbečnost” upozornil na aktuální rizika v online prostředí pro děti

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín konal workshop ke kyber(NE)bezbečnosti. Akci pořádal realizační tým projektu KAP, zúčastnila se jí šedesátka pedagogických pracovníků základních a středních škol.

Program byl rozdělen na dopolední přednáškovou část a odpolední skupinové workshopy. Setkání se zúčastnila také krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová, která vyzdvihla aktuálnost tematického zaměření workshopu.

“Kyberbezpečnost je v dnešní době jedním z nejdůležitějších témat, které bychom měli řešit. Je důležité, aby si lidé uvědomili rizika, která s sebou online svět nese, a aby se dokázali chránit před potenciálními hrozbami. Kyberbezpečnost je zároveň nezbytnou součástí vzdělávání a výchovy našich dětí. Chceme, aby naše školy poskytovaly dětem bezpečné prostředí pro používání internetu a digitálních technologií. Je důležité spolupracovat s odborníky v této oblasti a vytvářet preventivní opatření, která minimalizují riziko nevhodného chování v online světě,“ sdělila radní.

Dopolední přednáškovou část zahájil doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, který přednesl zajímavou přednášku na téma Aktuální rizika v kyberprostoru zaměřená na dětského uživatele internetu. Docent Szotkowski se zaměřil na problematiku nebezpečí, která hrozí dětem v online prostředí, a představil několik způsobů, jak se lze chránit před kybernetickými útoky. Zvláštní pozornost byla věnována příběhu Tomáše Papršteina, který se na workshopu představil jako oběť sexuálního násilí. Tomáš sdílel svůj osobní příběh a upozornil na důležitost prevence sexuálního zneužívání v online prostředí.

Pro odpolední části byly připraveny skupinové workshopy na témata Aktuální rizika v kyberprostoru zaměřená na dětského uživatele internetu (pokračování dopolední přednášky s docentem Szotkowskim), Nenávist a úzkost šířená internetem, DOBRONAUTI a Naše digitální stopa v internetu. Účastníci se v rámci těchto workshopů aktivně zapojili do diskuse a výměny názorů na daná témata.

Workshop se setkal s velkým zájmem pedagogů a byl vyhodnocen jako velmi užitečný a inspirativní.