Workshop k prevenci sexuálního násilí pro školy

18. srpen 2021
Osobnostní a sociální výchova
Autor/ka článku: Konsent, z. s.
Workshop k prevenci sexuálního násilí pro školy

Spolek Konsent ve spolupráci s Úřadem vlády ČR (Odborem rovnosti žen a mužů) a díky finanční podpoře Norských fondů nabízí školám zdarma workshop k prevenci sexuálního násilí. Workshop trvá 3 hodiny a ideální cílová skupina jsou žákyně a žáci ve věku 13-17 let.

Sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech. Jako klíčové v prevenci sexuálního násilí vnímáme vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhých. Se studenty a studentkami diskutujeme o potřebě souhlasu při sexuálním jednání. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme je, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu kamarádovi*kamarádce, který*á  se s násilím setkal*a.

Proč je to potřeba

Podle reprezentativního sociologického výzkumu zaměřeného na sexuální násilí v České republice zažilo celkem 39 % Češek a Čechů nějakou formu sexuálního násilí. Celkem 9% dotázaných zažilo ve svém životě některou ze závažných forem sexuálního násilí. Celý výzkum je publikován na stránkách organizace Persefona, která pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí. V roce 2019 bylo nahlášeno celkem 683 případů znásilnění. Institut pro kriminologii a sociální prevenci uvádí, že je nahlášeno pouze 5 % případů. Na základě těchto údajů lze odhadovat, že ve skutečnosti bylo v roce 2019 v České republice znásilněno až 13 660 lidí. Česká společnost má nicméně velmi zkreslenou představu o tom, jak často k sexuálnímu násilí dochází a toto téma je nadále zatíženo mnoha předsudky a neznalostí reality.

Náš workshop se proto věnuje mýtům a stereotypů spojeným se sexem a sexuálním násilím. Sexuální výchova je jednou z nejúčinnější prevencí sexuálního násilí. Věříme, že se nám otevřenou komunikací s mladými lidmi podaří tato alarmující čísla snížit. Naší snahou je mladým lidem předat komunikační dovednosti, díky kterým budou schopni se svými partnery*partnerkami v sexu komunikovat své hranice, nebudou se bát říct ne a budou respektovat sebe i druhé.

O workshopu

Workshop vedou dvě*dva lektorující z Konsentu. Nabízíme workshop v prezenční podobě na školách i v online podobě během období distanční výuky. Workshop trvá 3 vyučovací hodiny.

Pro koho je workshop určen? 
Workshop doporučujeme pro žáky a žákyně ZŠ a studující SŠ ve věku 13–17 let. Workshopu se účastní vždy každá třída zvlášť.

Forma
Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém mohou všichni*všechny otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se sexu a sexuálního násilí. Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se studenty a studentkami o modelových situacích z oblasti vztahů a sexu. Pracujeme s několika modelovými příběhy, které studujícím pomáhají lépe si citlivé situace představit a vžít se do nich.

Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR (Odborem rovnosti žen a mužů) a finanční podpoře Norských fondů je workshop nabízen ZDARMA. Kapacita je omezená.

Kontakt

Projekt koordinují Mga. Lucie Ingrová, odborná garantka aktivit zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na Úřadu vlády ČR Bc. et Bc. Marcela Poláčková, metodička v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Objednávejte a doptejte se na: kdyztochce@konsent.cz

 

Zdroj: Konsent, z. s., https://konsent.cz/