Workshop Jak na Shakespeara?

11. září 2023
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Hana Lavičková
Workshop Jak na Shakespeara?

Práce s úryvky českých překladů Shakespearových her

Workshop cílí na učitele českého jazyka a knihovníky a je zaměřen na práci s českými překlady Shakespearových her, které se stávají tématem literární výchovy ve škole. Během přednášky i při samostatné a skupinové práci se účastníci kurzu seznámí se současnou podobou shakespearovského kánonu, s různými přístupy k překladu Shakespearova díla a s možnostmi jeho využití v současné škole. Úryvky z dílny nejvýznamnějších českých překladatelů umožní zahlédnout Shakespearův svět jako jeviště, na němž je rozmístěn – slovy Martina Hilského – bezpočet divadelních zrcadel konkrétních lidských situací, postav a řeči. A nejednou vybídnou k otázkám, proč nás Shakespeare neustále fascinuje a co nám sděluje tak naléhavě, že nás jeho dílo ani po staletích nepřestává vábit a znepokojovat. Lektorem kurzu je PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., učitel českého jazyka a literatury na střední škole a odborný asistent Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Workshop se koná v Technologickém inovačním centru ve Zlíně, Vavrečkova 5262 (budova č. 23) v termínech:

Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete v přiložených pozvánkách.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.