Wellbeing ve vzdělávání

3. leden 2023
Společné vzdělávání
Autor/ka článku: Stálá konference asociací ve vzdělávání
Wellbeing ve vzdělávání

Stálá konference asociací ve vzdělávání a Partnerství pro vzdělávání 2030+ vydávají publikaci Wellbeing ve vzdělávání. Jde o analýzu toho, jak podporují wellbeing žáků i pedagogů a dalších zaměstnanců školy v pěti vybraných zemím, konkrétně v Irsku, Walesu, Rakousku, Finsku a v Kanadě (konkrétně v provincii Ontario). Autorka studie Kateřina Novotná jejich přístup nejen popisuje, ale hledá také inspirace, které by se daly využít v českém prostředí.

Výběr zemí nebyl náhodný. Všech pět vzdělávacích systémů klade na wellbeing žáků i pedagogů důraz jako na důležitý faktor, který má přímý vliv nejen na atmosféru školy, ale také na kvalitu výuky a vzdělávací výsledky žáků. Jakým způsobem podporují wellbeing na svých školách? Tak například:

  • v Ontariu, Finsku, Irsku nebo Walesu mají v kurikulu zařazený wellbeing jako samostatný předmět. Konkrétně v Ontariu jej zahrnují pod vzdělávací oblast Health and Physical Education (Výchova ke zdraví a tělesná výchova), na střední škole si žáci ve věku 14–18 let vybírají jeden z nabídky několika předmětů,
  • v Rakousku poskytuje platforma feel-ok.at internetový intervenční program pro dospívající. Platformu vytvořily a využívají společně vedle Rakouska i Švýcarsko a Německo,
  • v Irsku nabízejí učitelům workshopy pro rozvoj formativního hodnocení.ve Wallesu charitativní organizace/projekt Podpora vzdělávání (The Educational Support5) poskytuje poradenské služby pro podporu wellbeingu pracovníků škol, financována je prostřednictvím dárcovství,
  • ve všech analyzovaných vzdělávacích systémech mají učitelé k dispozici webové stránky s informacemi a materiály do výuky nebo materiály, které jim pomáhají se zorientovat ve vládních nařízeních a kurikulárních dokumentech.

“Pocit wellbeingu ovlivňuje naše pracovní nasazení a následně výsledky naší práce. Stále větší důraz na nutnost zohlednit wellbeing všech aktérů ve vzdělávání pramení nejen ze snahy pozitivně ovlivnit výsledky vzdělávání, ale i řešit stále prohlubující se psychickou nepohodu žáků i učitelů. Tato publikace pomáhá pochopit, co přispívá k podpoře wellbeingu a jak je možné přistupovat k podpoře wellbeingu pro učení i rozvoj žáků,” říká autorka publikace Wellbeing ve vzdělávání Kateřina Novotná.

Duševní zdraví je stav, ve kterém si jedinec uvědomuje své schopnosti, dokáže si poradit s normálním životním stresem, produktivně funguje a přispívá do vlastní komunity. (World Health Organisation, 2018)

Publikace Wellbeing ve vzdělávání (.pdf) je volně ke stažení na webu Partnerství pro vzdělávání 2030+.

 

Zdroj: SKAV, www.skav.cz