Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele

10. květen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Česká školní inspekce
Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele

Česká školní inspekce zveřejnila výsledky sekundární analýzy, v níž se zaměřuje na výsledky žáků v mezinárodním šetření PISA 2018 ve vztahu k několika vybraným faktorům, kterými jsou rodinné zázemí žáků, tzv. well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele.

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejdůležitějších šetření je šetření PISA, která každé tři roky zjišťuje úroveň dosaženou patnáctiletými žáky ve vybraných dovednostech. Poslední cyklus – PISA 2018 – byl dominantně zaměřen na čtenářskou gramotnost, neboť čtenářské dovednosti jsou naprosto zásadní jak pro budoucí úspěch žáků při dalším vzdělávání, tak pro jejich uplatnění v životě.  Čtenářské dovednosti totiž nejsou spojeny jen se schopností něco přečíst, ale umožňují textu správně porozumět, vyhledávat informace a kriticky je hodnotit, což je nezbytný předpoklad pro rozvoj v ostatních oblastech vzdělávání a občanského života.

Sekundární analýza PISA 2018: Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele.pdf

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz