Webináře SYPO

16. únor 2021
Webináře
Autor článku: Národní pedagogický institut ČR
Webináře SYPO

Do projektového portfolia NIDV patří od ledna 2018 projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů zkráceně SYPO. V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství.

V novém školním pololetí nabízí následující webináře.

 

Nové webináře

Kabinet Český jazyk a literatura Lektor Datum Více
Jak na synchronní e-learning – tipy pro výuku českého jazyka a literatury PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. 25. 2. 2021 ZDE
Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 5. 4. 2021 ZDE
Záznamy z žákovské četby Mgr. Tereza Podholová 6. 4. 2021 ZDE
Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 19. 4. 2021 ZDE
Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 10. 5. 2021 ZDE
Skandální literatura Mgr. František Brož 19. 5. 2021 ZDE

 

Kabinet Informatika a ICT Lektor Datum Více
Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky? PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. 2. 3. 2021 ZDE
Rozvoj informatického myšlení pro SŠ Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 4. 3. 2021 ZDE
Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. 5. 5. 2021 ZDE

 

Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání Lektor Datum Více
Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti RNDr. Hana Lišková 22. 2. 2021 ZDE
Komunikace pedagogů MŠ s rodiči PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA 24. 2. 2021 ZDE
Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole Mgr. Iva Škaloudová 27. 4. 2021 ZDE

 

Kabinet Přírodovědné vzdělávání Lektor Datum Více
Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D. 1. 3. 2021 ZDE
SMART home Ing. Jan Řezník 29. 4. 2021 ZDE
Badatelsky orientované vyučování (BOV) – úvod Mgr. Lenka Pavelčíková 28. 4. 2021 ZDE
Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 5. 5. 2021 ZDE

 

Záznamy z již proběhlých webinářů

 

Kabinet Český jazyk a literatura

Kabinet Informatika a ICT

Kabinet Matematika a její aplikace

 

Vše jsme zveřejnili také na našich stránkách https://www.projektsypo.cz/webinare.html