Webináře P-KAP 2021

9. únor 2021
Podpora krajského akčního plánování
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Webináře P-KAP 2021

Národní pedagogický institut České republiky zve na webináře určené učitelům a vedení středních škol a vyšších odborných škol, ale i zástupcům krajů a dalším zájemcům o probírané téma. První série webinářů v roce 2021 začínají v únoru. Během dvou měsíců organizátoři nabídnou devět webinářů k aktuálním otázkám akčního plánování ve všech tematických oblastech. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.

Online setkání pro vás připravil tým P-KAP v čele s garanty jednotlivých tematických oblastí a odbornými garanty z krajů.

Podrobnosti o jednotlivých webinářích a registraci najdete v tabulce na webu projektu P-KAP, která bude průběžně aktualizována.