Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

9. září 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

Připravujeme další setkání sekce Speciální pedagogové v platformě Sborovna.

Termín: 6. října 2022 od 14 hodin

Téma a program: Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

  • Žák s PAS v ZŠ, SŠ – specifické projevy chování, principy diagnostiky
  • Metody práce s žákem s PAS – metodika strukturovaného učení
  • Možnosti řešení problémového chování
  • Spolupráce: pedagog – AP – rodiče -škola
  • Diskuze a dotazy

Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_SP_06102022

Místo setkání: nám. Palackého 293, Uherské Hradiště

Svou účast potvrďte, prosím, do 29. září 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.