Vzdělávání ukrajinských dětí a příručka pro školy v době katastrofické události

4. březen 2022
Informace k Ukrajině
Autor/ka článku: Jana Cenková
Vzdělávání ukrajinských dětí a příručka pro školy v době katastrofické události

Ministr školství Petr Gazdík rozeslal dne 3. 3. 2022 do datových schránek škol dopis, ve kterém ředitelky a ředitele informoval o vytvoření speciálního portálu MŠMT k problematice Ukrajiny. Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů.

Součástí ministrova dopisu pro školy byly také dva materiály. Jedná se o stručný přehled, jak postupovat při přijímání dětí a studentů uprchlíků z Ukrajiny a také velmi užitečný „manuál“, jak komunikovat s dětmi o aktuálním dění.

„Oceňuji, že ministerstvo školství  s kraji komunikuje a snaží se poskytovat aktuální informace a také zjišťovat naše zkušenosti a aktuální problémy. Je pochopitelné, že se informace mění každým dnem, ale je důležité, aby ředitelé měli v ruce návod, podle kterého mohou  postupovat. Ten dnes MŠMT všem školám rozeslalo do datových schránek. Příručka o komunikaci o válečném konfliktu je především pro učitele. Děti se přirozeně ptají, co se děje, snaží se stávající situaci pochopit a já jsem ráda, že od počátku konfliktu ministr apeluje na to, aby se školy staly místem, kde najdou odpovědi na své otázky a místem, kde najdou bezpečí, ať už jsou jakékoliv národnosti. Příručka pomáhá metodicky zpracovat všechna témata, která se současnou situací souvisí, a já jsem za její vytvoření moc ráda,“ doplnila Zuzana Fišerová, radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje.

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR – zaměřuje se na konkrétní postupy při začleňování dětí a žáků do kolektivu a pravidla pro jejich zařazování do škol. Materiál obsahuje také užitečné odkazy ke zvládání jazykových bariér a ke vzdělávání žáků cizinců a důležité kontakty.

Příručka pro školy v době katastrofické události  kterou připravil Národní ústav duševního zdraví a vznikl jako zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol. Nabízí aktivity, které je možné s žáky podnikat, a materiály, které napomohou otevírat citlivá témata ve školním kolektivu.

MŠMT také spustilo web https://www.edu.cz/ukrajina/, jehož součástí je také sekce FAQ, kde školy naleznou otázky a odpovědi na konkrétní případy. Spuštěny byly také telefonické a e-mailové linky, na které se mohou školy k problematice ukrajinského konfliktu a jeho dopadů obracet.