Vzdělávání koordinátorů EVVO – specializační studium

20. březen 2023
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Iva Koutná
Vzdělávání koordinátorů EVVO – specializační studium

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT a je akreditované MŠMT ČR. Odborným garantem je Mgr. Iva Koutná. Plánovaný termín: září 2023 – září 2024.

Náplň studia

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2020. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové. Na obsahu studia se podílí lektoři členských a partnerských středisek LÍSKY, škol, vzdělávacích institucí, UTB Zlín.

Forma studia

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do 8 vícedenních modulů. Konají se v průběhu jednoho školního roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají na Hájence Na novém světě, terénním středisku ALCEDA Vsetín, kde je vždy zajištěno ubytování a kvalitní domácí strava s využitím místních a fairtradových surovin. Do programu jsou zařazeny výjezdy na pracoviště středisek ekologické výchovy a škol. Účastníci mají možnost se seznámit s jejich službami, programy a specifiky.

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je:

  • zpracování a předložení závěrečné práce a portfólia,
  • složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce. Portfólio obsahuje tematické práce z průběhu celého studia. Tématem závěrečné práce je školní program EVVO, včetně ročního plánu

Cena

Jedná se o formu studia s finanční spoluúčastí, kterou pokrývá účastnický poplatek ve výši 30.000 Kč/35.000 Kč pro účastníky mimo Zlínský kraj. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami. Poplatek je možné hradit z projektu OP JAK. Pokud máte zájem se studia zúčastnit, vyplňte Google formulář a my Vás budeme kontaktovat. Kapacita studia je omezena, maximální počet účastníků studia je 24.

V případě dalších otázek je možné se ozvat hlavní koordinátorce:
Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, tel. 605 806 840

Ohlédnutí

První dvě studia pro koordinátory ve Zlínském kraji se uskutečnila v letech 2010–2012 v rámci projektu ALCEDA – střediska volného času a plavecké školy Vsetín „Školní program EVVO krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“. Doposud jsme připravili 6 Lískou garantovaných studií, která absolvovalo již cca 120 koordinátorů z řad pedagogů základních a středních škol, mateřských škol, školních družin a klubů, středisek volného času. Jako lektoři a konzultanti jsme působili v dalších 5 studiích.

Vzdělávání a podpora pro absolventy

Pro koordinátory EVVO, absolventy specializačního studia, pořádáme vícedenní semináře, kurzy a exkurze: vyhledáváme další zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat další materiály, nové programy a užitečné kontakty. Koordinátoři využívají metodickou a informační podporu, získávají přednostní nabídku zapojení do projektů apod.