Vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji

20. říjen 2017
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji

Zlínský kraj ve spolupráci s krajským koordinátorem AIVD ČR zve vzdělavatele, lektory a další zájemce o oblast celoživotního vzdělávání na seminář u příležitosti Týdne vzdělávání dospělých 2017. Seminář se koná dne 7. 11. 2017 ve Zlíně. Přihlášky zasílejte do 31. 10. 2017.

SEMINÁŘ KE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI
pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady ZK pro školství

Datum a místo konání: 7. listopadu 2017, 14|15 Baťův institut Zlín, Vavrečkova 7040, budova 15, sál B

PROGRAM

9.00 Prezence, káva
9.30 Zahájení
9.45 – 10.15 Další vzdělávání z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Klára Bezděková, ředitelka Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky
10.20 – 10.50 Důležitost kariérového poradenství v celoživotním vzdělávání
RNDr. Petr Pokorný, Garant oblasti Rozvoj kariérového poradenství, Národní ústav pro vzdělávání
10.55 – 11.25 Vzdělávání dospělých s podporou programu Erasmus+
Petra Ševčíková, odborná referentka Erasmus+ další vzdělávání, Dům zahraniční spolupráce
11.30 – 12.15 Přestávka
12.15 – 12.45 Obyvatelé Zlínského kraje jako možní zájemci o další vzdělávání
Ing. Leona Tolarová, Český statistický úřad
12.50 – 13.20 Data o Národní soustavě kvalifikací ve Zlínském kraji
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s r.o.
13.20 – 13.45 Vzdělavatelé dospělých – významný článek Krajské rodinné politiky?
Mgr. Zuzana Rovenská, Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajská poradkyně projektu Krajská rodinná politika ZK
13.45 Zakončení, diskuze u kávy
Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 31. 10. 2017 na e-mail: lucie.suranova@kr-zlinsky.cz.
Účast na akci je bezplatná.
Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.
KAP logo.jpg

Soubory ke stažení