Vzdělávací programy Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně na školní rok 2020/2021

24. srpen 2020
Výstavy a exkurze
Autor článku: Muzejní a galerijní pedagogové a lektoři knihovny
Vzdělávací programy Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně na školní rok 2020/2021

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2020/2021 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Programy poutavou formou obohacují a doplňují školní výuku. Jednotlivé lekce jsou založeny na dialogu a interakci, využívají výtvarné techniky a zábavné formy práce, pořady pro mateřské a základní školy nabízí také hudební úsek knihovny. Lekce podporují rozvoj klíčových kompetencí (jazykových, komunikativních, k učení, k řešení problémů, sociálních a občanských). Pracujeme také s metodami kritického myšlení a prvky informačního vzdělávání zařazujeme i do tematických besed. Studentům středních škol pomůžeme s výběrem literatury i doporučené četby, poradíme při připravě referátů nebo seminárních prací a také nabízíme diskuzní programy. Programy se dají individuálně přizpůsobit potřebám konkrétní třídy.

Podrobné informace najdete v brožuře Škola a knihovna, kterou si můžete stáhnout níže v souborech ke stažení. Všechny programy jsou zdarma, konají se nejen v ústřední knihovně, ale i v obvodních knihovnách na Jižních Svazích, Dílech a v Malenovicích. V případě zájmu o některý z programů knihovny nebo pro doplňující informace kontaktujte prosím uvedené pracovníky odpovědné za příslušné programy.