Vzdělávací programy Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně na školní rok 2021/2022

27. srpen 2021
Výstavy a exkurze
Autor/ka článku: Muzejní a galerijní pedagogové a lektoři knihovny
Vzdělávací programy Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně na školní rok 2021/2022

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2021/2022 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Podrobné informace najdete v brožuře Škola a knihovna, kterou si můžete stáhnout v elektronické podobě v souborech ke stažení. Všechny programy jsou zdarma, konají se nejen v ústřední knihovně, ale i v obvodních knihovnách na Jižních Svazích, Dílech a v Malenovicích. V případě zájmu o některý z programů knihovny nebo pro doplňující informace kontaktujte prosím uvedené pracovníky odpovědné za příslušné programy. Podmínkou realizace vzdělávacích programů je dodržení aktuálních protiepidemických opatření.

Knihovna bude svou nabídku pro školy prezentovat na Kolokviu pro pedagogy, které společně pořádají v pondělí 30. srpna 2021 v 15 hodin Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Kolokvium se uskuteční v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, v edukační místnosti v 5. podlaží 14. budovy.

V rámci kolokvia nahlédneme do expozic i krátkodobých výstav muzea a galerie, pohovoříme o plánovaných výstavách a akcích zúčastněných institucí. Hlavním bodem kolokvia bude představení nabídky doprovodných programů muzea, galerie i knihovny na nový školní rok. Prostor bude též pro vyjádření vašich námětů a názorů, které se stanou inspirací pro vytvoření takových programů, které vám budou nejlépe vyhovovat.

 

Zdroj: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Soubory ke stažení