Vzdělávací akce: Prevence předčasných odchodů ze škol

7. říjen 2021
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
Vzdělávací akce: Prevence předčasných odchodů ze škol

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje připravilo na dny 7. 10. a 4. 11. 2021 ucelený vzdělávací blok zaměřený na téma předčasných odchodů ze škol.  Dne 7. 10. 2021 proběhl ve Zlíně první den vzdělávání, kterého se zúčastnily více než dvě desítky zástupců středních i základních škol, školských zařízení a dalších z řad odborné veřejnosti.

Téma předčasných odchodů ze vzdělávání otevřela Martina Němcová, specialistka Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, která se věnuje prevenci a intervenci v předčasných odchodech od roku 2013. Ve svém příspěvku zdůraznila zejména devastující dopady rozhodnutí odejít ze školy předčasně, a to nejen na život samotného mladého člověka, ale na celou společnost.

Vladimíra Šmídková, psycholožka a lektorka Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Zlín, která s ohroženými žáky pracuje, se pak zaměřila na psychologické, sociální, rodinné faktory ovlivňující úspěšnost žáka ve škole a nastínila důvody, které mohou vést k předčasnému odchodu.

Návazné vzdělávání proběhne opět ve Zlíně dne 4. 11. 2021 a zaměří se prakticky na možnosti opatření, které může škola zavádět ve prospěch ohrožených žáků a připraví přítomné pedagožky a pedagogy na plošnou implementaci metod prevence a intervence do systému poradenství na školách Zlínského kraje.

Vzdělávání probíhá v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.